Verwachtingen

Contact opnemen

Algemeen

Direct telefonisch contact (ingeval van voicemail wordt u dezelfde dag teruggebeld).
Geen keuzemenu, inhoudelijke informatieverstrekking aan 1 persoon (praktijkhouder), geen bureaucratie, geen wisseling van hulpverlener.
Kleinschalig, laagdrempelig, dichtbij.
Persoonlijke benadering vanuit een objectieve, professionele houding.

Psychologisch onderzoek

Psychologisch rapport en adviesgesprek binnen 6-8 weken

Behandelingsplan (adviezen)

Concreet, praktisch uitvoerbaar, effectief

Deskundige begeleiding

Universitair geschoolde orthopedagogen/(GZ-)psychologen (m/v)
(multidisciplinair overleg, supervisie)

Deskundigheidsbevordering team

Deelname aan intervisiegroepen, volgen van cursussen/studiedagen,
realiseren/bijhouden van registraties NIP/BIG

Clienttevredenheidsonderzoek

 

Verwijzerstevredenheidsonderzoek

 

Geen of geringe aanmeldingswachttijd

Max. 2-3 weken

 

Wanneer u van mening bent dat wij in het kader van de hulpverlening aan u (of uw kind) onjuist hebben gehandeld, hopen wij dat altijd van uzelf te horen.
Wij zullen uw mening of klacht serieus nemen en met u naar een passende oplossing zoeken.
Als de klacht desondanks voor u onvoldoende opgelost wordt, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).