Privacy Verklaring

Op alle gegevens die u hier verstrekt, is het beroepsgeheim van de psychologen/orthopedagogen van toepassing en volgen wij de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) of Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Dit betekent dat voor alle informatie die aan derden wordt verstrekt uw toestemming nodig is. Het al dan niet geven van uw toestemming wordt dan expliciet vastgelegd in het dossier.

Ons privacyreglement ligt ter inzage in de praktijk.