Met ingang van heden, 23-08-2022, ben ik gestopt met mijn praktijk, Praktijk Psychologie & Orthopedagogiek bv, in verband met het bereiken van mijn pensioengerechtigde leeftijd op 14 oktober 2022.
Recentelijk heb ik de behandeling van mijn laatste clienten afgerond en neem ik geen nieuwe clienten meer aan.

Privacy Verklaring

Op alle gegevens die u hier verstrekt, is het beroepsgeheim van de psychologen/orthopedagogen van toepassing en volgen wij de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) of Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Dit betekent dat voor alle informatie die aan derden wordt verstrekt uw toestemming nodig is. Het al dan niet geven van uw toestemming wordt dan expliciet vastgelegd in het dossier.

Ons privacyreglement ligt ter inzage in de praktijk.