Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over de behandeling van uw zoon of dochter of over de manier waarop er met uzelf wordt omgegaan, dan kunt u dit het best bespreken met praktijkeigenaar PPO, Louis Beurskens.                  PPO wil graag samen met u (indien gewenst met uw vertrouwenspersoon) de klacht zo goed mogelijk oplossen.

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop de klacht wordt afgehandeld door PPO dan bent u te allen tijde vrij een klacht in te dienen bij de klachten- en geschillenregeling psychische en pedagogische zorg P3NL waarmee PPO een dienstverleningsovereenkomst heeft.

Onze klachtenregeling ligt ter inzage in de praktijk.