Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over de behandeling van uw zoon of dochter of over de manier waarop er met u omgegaan wordt, dan kunt u dit het best met uw eigen behandelaar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek kan worden opgelost. Ook is het mogelijk om een gesprek aan te vragen met de praktijkeigenaar de heer Louis Beurskens.

Onze klachtenregeling ligt ter inzage in de praktijk.