Met ingang van heden, 23-08-2022, ben ik gestopt met mijn praktijk, Praktijk Psychologie & Orthopedagogiek bv, in verband met het bereiken van mijn pensioengerechtigde leeftijd op 14 oktober 2022.
Recentelijk heb ik de behandeling van mijn laatste clienten afgerond en neem ik geen nieuwe clienten meer aan.

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over de behandeling van uw zoon of dochter of over de manier waarop er met uzelf wordt omgegaan, dan kunt u dit het best bespreken met praktijkeigenaar PPO, Louis Beurskens.                  PPO wil graag samen met u (indien gewenst met uw vertrouwenspersoon) de klacht zo goed mogelijk oplossen.

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop de klacht wordt afgehandeld door PPO dan bent u te allen tijde vrij een klacht in te dienen bij de klachten- en geschillenregeling psychische en pedagogische zorg P3NL waarmee PPO een dienstverleningsovereenkomst heeft.

Onze klachtenregeling ligt ter inzage in de praktijk.