Met ingang van heden, 23-08-2022, ben ik gestopt met mijn praktijk, Praktijk Psychologie & Orthopedagogiek bv, in verband met het bereiken van mijn pensioengerechtigde leeftijd op 14 oktober 2022.
Recentelijk heb ik de behandeling van mijn laatste clienten afgerond en neem ik geen nieuwe clienten meer aan.

Probleemverkenning

Inventarisatie/beschrijving van problemen (inhoud, frequentie, ernst, duur), voorgeschiedenis en gezinssituatie.

Formulering vraagstelling.

Na de intakefase (1-2 gesprekken) wordt in overleg met de cliënt overgegaan naar de diagnostiek- of de behandelingsfase.

Soms zijn enkele adviesgesprekken voldoende en is verdere diagnostiek of behandeling niet nodig.