Probleemverkenning

Inventarisatie/beschrijving van problemen (inhoud, frequentie, ernst, duur), voorgeschiedenis en gezinssituatie.

Formulering vraagstelling.

Na de intakefase (1-2 gesprekken) wordt in overleg met de cliënt overgegaan naar de diagnostiek- of de behandelingsfase.

Soms zijn enkele adviesgesprekken voldoende en is verdere diagnostiek of behandeling niet nodig.