Met ingang van heden, 23-08-2022, ben ik gestopt met mijn praktijk, Praktijk Psychologie & Orthopedagogiek bv, in verband met het bereiken van mijn pensioengerechtigde leeftijd op 14 oktober 2022.
Recentelijk heb ik de behandeling van mijn laatste clienten afgerond en neem ik geen nieuwe clienten meer aan.

Diagnostiek

Contact opnemen

Psychologisch onderzoek

Het toetsen van hypothesen op basis van een probleemstelling.

Wat is er precies aan de hand?
Wat zijn de instandhoudende of verklarende factoren?
Wat kan er aan gedaan worden?

Testgegevens, vragenlijsten, interactie-observaties, interviews geven een goed inzicht in:

  • opvoedings- en onderwijssituatie
  • intelligentie
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • persoonlijkheid

Mogelijke diagnoses:
ADHD, angststoornis, depressie, gedragsstoornis, autisme, persoonlijkheidsstoornis, hoogbegaafdheid, zwakbegaafdheid.

Het psychologisch onderzoek wordt weergegeven in een psychologisch rapport en toegelicht aan de hand van een adviesgesprek.