Behandelingen

Contact opnemen

Kinderen en jeugdigen

Kortdurende behandeling (tijdsduur: ongeveer 3 tot 6 maanden)
Toepassing van (cognitief) gedragstherapeutische principes en technieken.

Ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding of individuele begeleiding

Analyse van de problematische opvoedingssituatie.
Bespreken, uitvoeren en evalueren van orthopedagogische adviezen of
aandachtspunten (behandelingsplan)

Speltherapie

Individueel bij emotionele problematiek, terugkoppeling naar ouder,
psychologische aandachtspunten/opdrachten voor de thuissituatie

Groepstherapie.

Bij problemen van sociale aard, in groepsverband, terugkoppeling naar ouder,
orthopedagogische aandachtspunten/opdrachten voor de thuissituatie.

Vaardigheden oefenen

 • opvoedersvaardigheden:
  ik-boodschappen leren geven, actief luisteren, conflicten oplossen e.d.
 • sociale vaardigheden:
  je mening geven, omgaan met kritiek, je gevoelens uiten, contacten leggen e.d.
 • studievaardigheden:
  huiswerkschema, woordjes leren, uittreksel of schema maken, jezelf
  overhoren, omgaan met faalangst bij proefwerken / examen

 

(Jong)volwassenen

Kortdurende behandeling (tijdsduur: ongeveer 3 tot 6 maanden)

Inzichtgevende en oplossingsgerichte therapiegesprekken waarbij gebruik gemaakt wordt van (cognitief) gedragstherapeutische principes, technieken, hulpmiddelen en huiswerkopdrachten.