Psychologie & Orthopedagogiek

Een vrijgevestigde, particuliere praktijk voor:
onderzoek, advies of hulp bij opvoedingsproblemen, gedragsproblemen, leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen

Slide 1
Slide 2

Praktijkinformatie

De Praktijk Psychologie & Orthopedagogiek is een vrijgevestigde, particuliere praktijk voor:

onderzoek, advies of hulp bij opvoedingsproblemen, gedragsproblemen, leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen.

De doelgroep betreft van oudsher kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 22 jaar en hun ouders.
Sinds enkele jaren is de doelgroep uitgebreid met onderzoek en/of behandeling van (jong) volwassenen met psychische klachten.

Kinderen en jeugdigen

  • veel huilen (bv. huilbaby’s), ’s nachts niet doorslapen, slecht eten, angstig zijn, veel driftbuien hebben
  • elk contact afwijzen

(Jong)volwassenen

  • Stress, burnout, overspannenheid, depressie
  • (faal)angst, fobie
  • agressie

Praktijkvoorbeelden

Ben je nu al klaar met je huiswerk?
Jaaah, .. heb ik toch al gezegd!
Ken je het?
Heb je het goed geleerd?

De praktijk is in 1989 opgericht, destijds onder de naam Pedagogenpraktijk Venray, met aanvankelijk een plaatselijke betekenis.

Vanaf 2000 zijn de werkzaamheden successievelijk uitgebreid naar de regio Venray, naar Sevenum en omgeving (2015) en naar Kessel en omgeving (2017).

In het Medisch Centrum Antoniusveld is een aanzienlijke huisartsenpraktijk gevestigd. Daarnaast zijn er nog diverse kleinschalige, zelfstandig opererende eerstelijnseenheden gehuisvest in hetzelfde gebouw, waaronder de Praktijk Psychologie & Orthopedagogiek. Deze samenvoeging van diverse aanverwante disciplines biedt tal van voordelen zoals: korte, directe communicatielijnen, multidisciplinair overleg indien gewenst, goede kennis van elkaars kwaliteiten, snelle en adequate doorverwijzing en een zorgvuldige afstemming van behandelingen. Voor de cliënt betekent dit laagdrempeligheid, overzichtelijkheid en een snelle, meer efficiënte eerste- en/of tweedelijnshulpverlening.

Vanaf maart 2015 is de praktijk ook gevestigd in het Medisch Centrum Sevenum, Pastoor Vullinghsstr. 10, 5975 AP Sevenum.
Vanaf oktober 2017 is de praktijk ook gevestigd in Kessel (Baarskampstraat 27, 5995 AS KESSEL).

Gevestigd

VENRAY   -   SEVENUM   -   KESSEL