Met ingang van heden, 23-08-2022, ben ik gestopt met mijn praktijk, Praktijk Psychologie & Orthopedagogiek bv, in verband met het bereiken van mijn pensioengerechtigde leeftijd op 14 oktober 2022.
Recentelijk heb ik de behandeling van mijn laatste clienten afgerond en neem ik geen nieuwe clienten meer aan.
Psychologie & Orthopedagogiek

Een vrijgevestigde, particuliere praktijk voor:
onderzoek, advies of hulp bij opvoedingsproblemen, gedragsproblemen, leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen

Slide 1
Slide 2

Praktijkinformatie

De Praktijk Psychologie & Orthopedagogiek is een vrijgevestigde, particuliere praktijk voor:

onderzoek, advies of hulp bij opvoedingsproblemen, gedragsproblemen, leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen.

De doelgroep betreft van oudsher kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 22 jaar en hun ouders.
Sinds enkele jaren is de doelgroep uitgebreid met onderzoek en/of behandeling van (jong) volwassenen met psychische klachten.

WIJZIGINGEN VANAF 2022

  • Vanaf 1 januari 2022 is Praktijk Psychologie & Orthopedagogiek alleen nog gevestigd in Kessel (Baars-Kamp,  Baarskampstraat 27 5995 AS Kessel).
  • De praktijk richt zich uitsluitend nog op onderzoek en/of behandeling van volwassenen welke vergoed wordt door de zorgverzekeraar (m.u.v. het eigen risico).
  • Ouders van kinderen/jeugdigen kunnen, helaas, alléén voor eigen rekening nog een beroep doen op onze praktijk. De reden hiervan is dat de gemeenten Noord-Limburg (MGR) besloten hebben vanaf 2022 uitsluitend nog contracten aan te gaan met enkele grote instellingen/instituten.

Kinderen en jeugdigen

  • veel huilen (bv. huilbaby’s), ’s nachts niet doorslapen, slecht eten, angstig zijn, veel driftbuien hebben
  • elk contact afwijzen

(Jong)volwassenen

  • Stress, burnout, overspannenheid, depressie
  • (faal)angst, fobie
  • agressie

Praktijkvoorbeelden

Ben je nu al klaar met je huiswerk?
Jaaah, .. heb ik toch al gezegd!
Ken je het?
Heb je het goed geleerd?

De praktijk is in 1989 opgericht, destijds onder de naam Pedagogenpraktijk Venray, met aanvankelijk een plaatselijke betekenis.

Vanaf 2000 zijn de werkzaamheden successievelijk uitgebreid naar de regio Venray, naar Sevenum en omgeving (2015) en naar Kessel en omgeving (2017).

In het Medisch Centrum Antoniusveld is een aanzienlijke huisartsenpraktijk gevestigd. Daarnaast zijn er nog diverse kleinschalige, zelfstandig opererende eerstelijnseenheden gehuisvest in hetzelfde gebouw, waaronder de Praktijk Psychologie & Orthopedagogiek. Deze samenvoeging van diverse aanverwante disciplines biedt tal van voordelen zoals: korte, directe communicatielijnen, multidisciplinair overleg indien gewenst, goede kennis van elkaars kwaliteiten, snelle en adequate doorverwijzing en een zorgvuldige afstemming van behandelingen. Voor de cliënt betekent dit laagdrempeligheid, overzichtelijkheid en een snelle, meer efficiënte eerste- en/of tweedelijnshulpverlening.